Firma > Ajourhold

Fakturagebyr

Følgende tre muligheter finnes for fakturagebyr, se også Parametere:

      Ikke bruke fakturagebyr.

      Alle kunder skal kunne ilegges faktura gebyr.

      Kun utvalgte kunder skal kunne ilegges fakturagebyr.

Fakturagebyr blir ikke benyttet når feltet ikke er haket av.

Skal fakturagebyr i en eller annen form benyttes, skal feltet fakturagebyr hakes av.

Fakturagebyrets størrelse, legges inn i kroner.

Ønskes maksimalgrense for fakturagebyr må denne legges inn i kroner. Det vil si at kun fakturaer med totalbeløp under grensen, før mva er beregnet, vil komme med fakturagebyr.

Det er mulig å ilegge fakturagebyr på fakturaene med begrensninger på kunder. Parameter 38 må da settes til 1. Parametere. Hvilke kunder som skal kunne ilegges fakturagebyr legges inn på kunden i kunderegisteret.

Kontoen fakturagebyret skal konteres på må legges inn i knapp for konto, se Konto.